SmartMathsTutor, กิ๊ก...ทำอะไรได้บ้าง

       นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ(ติวเตอร์) รับบรรยาย ฝึกอบรม ติว สอนคณิตศาสตร์ ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE) โจทย์ปัญหาเชาวน์ โจทย์พัฒนา IQ เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด มี mind map ในการจดจำ คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"


คนเก่งทุกคนรู้ว่า "ทุกคนเก่งได้   ถ้ารู้วิธีเก่ง"

คนเก่งทุกคนรู้ว่า "ถ้าใครรู้วิธีเก่ง คนนั้นก็เก่งได้"

3.3.14 การบ้าน : เทคนิคการแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง พร้อมเฉลย

คำตอบของวิธีแยกตัวประกอบโดยไม่ใช้สูตร
เช่น

          ซึ่ง  (x – 3) * (x + 2) = 0  นั้น  เรารู้ว่ามีเลขสองตัวคูณกันได้ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์ (ในวงเล็บแทนเลขหนึ่งตัว)   เราไม่รู้ว่า  x  คือเลขอะไร   แต่เรารู้ว่า   การที่เลขสองจำนวนคูณกัน ผลลัพธ์จะเท่ากับศูนย์ได้นั้น  เลขใดเลขหนึ่งต้องเป็นศูนย์ หรือ เป็นเลขศูนย์ทั้งคู่   เช่น  0 * 5 = 0  หรือ  -1 * 0 = 0  หรือ  0 * 0 = 0   ดังนั้นเรากำหนดให้  x – 3 = 0  หรือ  x + 2 = 0

          ตรวจคำตอบ โดยนำ  X = 3 , X = -2  แทนค่าในสมการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฝึกหัด ลับสมอง” 
เรื่อง การแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง
จงแยกตัวประกอบและหาคำตอบของสมการต่อไปนี้
เฉลย แบบฝึกหัด ลับสมอง” 
เรื่อง การแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง

File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่


----------------------------------------------------------
วิธีแยกตัวประกอบยังไม่จบเพียงแค่นี้

ถ้าอ่านทั้งหมด แล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้น

คลิกเข้าไปอ่านต่อได้ที่นี่
 
----------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น