BgColorWhite

temp


"SmartMathsTutor พี่กิ๊ก"
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ(ติวเตอร์) รับบรรยาย ฝึกอบรม ติว สอนคณิตศาสตร์ ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE) โจทย์ปัญหาเชาวน์ โจทย์พัฒนา IQ เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด มี mind map ในการจดจำ คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"
"ทุกคนเก่งได้  ถ้ารู้วิธีเก่ง"
สำหรับผู้สนใจเรียนคณิตศาสตร์               สำหรับผู้สนใจเรียนคณิตศาสตร์
A. บทเรียนคณิตศาสตร์ B. วิธีพัฒนาตัวเอง I.Q. ฯลฯ C. รู้ไว้มีสุข – บทความสุขภาพ D. อยากเป็นนักเขียน – วิธีพัฒนาการใช้ภาษา
A. บทเรียนคณิตศาสตร์ B. วิธีพัฒนาตัวเอง I.Q. ฯลฯ C. รู้ไว้มีสุข – บทความสุขภาพ D. อยากเป็นนักเขียน – วิธีพัฒนาการใช้ภาษา
A. บทเรียนคณิตศาสตร์ B. วิธีพัฒนาตัวเอง I.Q. ฯลฯ C. รู้ไว้มีสุข – บทความสุขภาพ D. อยากเป็นนักเขียน – วิธีพัฒนาการใช้ภาษา
รับสอนส่วนตัว กลุ่มย่อย หรือ เป็นวิทยากรประจำโรงเรียน บริษัท หน่วยงานราชการ ฯลฯ เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยม, GMAT, GRE, เรียนต่อโท-เอก และพนักงาน ผู้บริหาร

3.3.14 การบ้าน : เทคนิคการแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง พร้อมเฉลย

คำตอบของวิธีแยกตัวประกอบโดยไม่ใช้สูตร
เช่น

          ซึ่ง  (x – 3) * (x + 2) = 0  นั้น  เรารู้ว่ามีเลขสองตัวคูณกันได้ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์ (ในวงเล็บแทนเลขหนึ่งตัว)   เราไม่รู้ว่า  x  คือเลขอะไร   แต่เรารู้ว่า   การที่เลขสองจำนวนคูณกัน ผลลัพธ์จะเท่ากับศูนย์ได้นั้น  เลขใดเลขหนึ่งต้องเป็นศูนย์ หรือ เป็นเลขศูนย์ทั้งคู่   เช่น  0 * 5 = 0  หรือ  -1 * 0 = 0  หรือ  0 * 0 = 0   ดังนั้นเรากำหนดให้  x – 3 = 0  หรือ  x + 2 = 0

          ตรวจคำตอบ โดยนำ  X = 3 , X = -2  แทนค่าในสมการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฝึกหัด ลับสมอง” 
เรื่อง การแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง
จงแยกตัวประกอบและหาคำตอบของสมการต่อไปนี้
เฉลย แบบฝึกหัด ลับสมอง” 
เรื่อง การแยกตัวประกอบสมการกำลังสอง

File สำหรับ Download อยู่ ที่นี่


----------------------------------------------------------
วิธีแยกตัวประกอบยังไม่จบเพียงแค่นี้

ถ้าอ่านทั้งหมด แล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้น

คลิกเข้าไปอ่านต่อได้ที่นี่
 
----------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น